The ekg2 Book

Leszek Krupinski

Sebastian Szary

Adam Kuczyński

Piotr Kupisiewicz


1. Podręcznik użytkownika ekg2
Wstęp
Źródła
Instalacja
Tworzenie sesji
Obsługiwane sieci IM
Połączenie z serwerem
Zmiana stanu
Lista użytkowników
Zarządzanie użytkownikami
Pasek kontaktów
2. Pluginy
Plugin: autoresponder
Variables
Plugin: gg
Commands
Variables
Session Variables
Session Variables
Plugin: jabber
Commands
Session Variables
Session Variables
Plugin: logsoracle
Commands
Variables
Plugin: logsqlite
Wstęp
Sposób użycia
Struktura bazy danych
Plugin: ncurses
Variables
Plugin: python
Interfejs od strony interpretera
Obsługa poleceń i sygnałów
Przykładowy skrypt
Plugin: xmsg
Variables
Session Variables
Session Variables
3. EKG2 developer handbook
EKG2 developing
Tips for coders
API
Formaty plików
Format listy kontaktów ekg2
Format konfiguracji ekg2
Format emotikon
Format kolejki wiadomości
Format pliku konfiguracji sesji ekg2
Debugowanie
Tworzenie tematów graficznych
Stworzenie nowego tematu
Formatki
Dopełnianie do szerokości
Końcówki zależne od płci
Znaki zachęty
Użytkownicy spoza listy kontaktów
Prompty readline
Marginesy
Tworzenie pluginów
Struktura plugin_t
Obsługa zdarzeń
Wywoływanie poleceń ekg2
Wyświetlanie danych
4. Frequently Asked Questions
Installation
Usage

3.1. Kolory w tematach graficznych
3.2. Dopełnianie do szerokości
3.3. Znaki zachęty

2.1. Przykłady ustawień zmiennej logsqlite:path
3.1. Użycie formatu %|
3.2. Przykład użycia marginesów